گس gas در شبکه اتریوم

منظور از گس (Gas) در شبکه اتریوم چیست؟

گس در اتریوم چیست؟ گس در اتریوم واحد اندازه گیری برای تعیین میزان کار انجام شده به وسیله شبکه اتریوم برای انجام تراکنش ها یا تعامل های درون شبکه ای است. کارمزد گس در شبکه اتریوم یک کارمزد تراکنش بلاک…