سیستم مالی غیر متمرکز یا DeFi

سیستم مالی غیر متمرکز یا DeFi در ارز دیجیتال چیست؟

آشنایی با سیستم مالی غیر متمرکز دیفای (DeFi یا Decentralized Finance) کاملا مهم و ضروری است. DeFi اکوسیستم متحول کننده ای بوده که اهمیت و جایگاه آن در سیستم مالی جهانی هر روز بیشتر می شود. این سیستم تکنولوژی‌های جدیدی…