متاورس یا فرآجهان چیست؟

مفهوم متاورس (Metaverse) یا فراجهان چیست؟ + کامل

متاورس یا فراجهان متاورس (Metaverse) یا فراجهان دقیقا چیست که همه، از جمله فیسبوک و مایکروسافت به دنبال تسخیر آن هستند؟ فراجهان، اخیرا به موضوعی داغ برای گفت و گو تبدیل شده است، همزمان فیسبوک و مایکروسافت ادعای تسلط آن…