کلید خصوصی اصلی (Master Private Key) در ارز دیجیتال چیست؟

کلید خصوصی اصلی چیست؟

کلید خصوصی اصلی (Master Private Key)، یکی از مهم ترین عناصر رمزنگاری کیف پول قطعی یا HD است. امنیت پول های کاربران، در هر لحظه وابسته به این کلید است.

به همین خاطر، بدست آوردن اطلاعات در مورد این کلید و چگونگی عملکرد آن مهم و ضروری است.

کلید خصوصی اصلی، کلید 256-bit بوده که از یک بذر اولیه (عبارت اولیه) تولید شده و امکان تولید بی نهایت کلید جدید را در کیف پول قطعی یا HD فراهم می کند.

نمودار تولید کلید خصوصی اصلی
نمودار تولید کلید خصوصی اصلی

این کلید، یک کلید خصوصی اصلی بوده که برای هر کیف پول منحصر به فرد است و به عنوان ریشه یا نقطه شروع کیف مورد نظر ذخیره می شود.

مجموعه ای از کلیدهای خصوصی (Xpriv) از یک کلید خصوصی اصلی تولید می شوند. با استفاده از این کلید شما قادر به مدیریت آدرس های مختلف مربوط به کیف پول خواهید بود.

به طور ساده، Master Private Key کیف پول قطعی را ایجاد کرده و از آن کلید عمومی اصلی را بدست می آورد.

علاوه بر این،Master Private Key، تمام کلیدهای خصوصی (Xpriv) را که برای مدیریت صورت حساب و وجوه در آدرس های مختلف کیف پول نیاز بوده، استخراج می کند.

برای درک بیشتر، کیف پول HD را باید به صورت یک درخت در نظر گرفت. شاخه های جدید از هر شاخه قدیمی به وجود می آیند. هر نود از این شاخه ها، اجازه تولید یک کلید خصوصی را صادر می کند.

این کلید به آنها اجازه تولید کلیدهای خصوصی و عمومی تمام شاخه های ایجاد شده از این نود، را می دهد. اما امکان تولید کلیدها از نودهای موازی یا قبلی وجود ندارد.

به همین ترتیب، از Master Private Key برای محدود کردن استفاده از بذر اولیه نیز استفاده می شود.

کلید خصوصی اصلی نود صفر، کنترل تمام آدرس های قابل تولید را به عهده دارد. امکان تولید کلیدهای قابل کنترل وجود داشته اما امکان کنترل بین آنها وجود ندارد.

Master Private Key نباید با هیچ کس به اشتراک گذاشته شده یا اطلاعات آن افشا شود. در این صورت، فرد یا دستگاه مورد نظر توانایی دسترسی به وجوه داخل کیف پول و آدرس های تولید شده از کلید را خواهد داشت.

عملکرد کلید خصوصی اصلی در کیف پول های HD

عملکرد کلید خصوصی اصلی در کیف پول های HD

کیف پول های HD در واقع کیف پول های قطعی سلسله مراتبی بیت کوین هستند. پیاده سازی و اجرای این کیف پول ها به گونه ای بوده که باعث بهبود عملکرد، امنیت بیشتر و تسهیل فرآیند بازیابی وجوه موجود در آنها می شود.

همچنین این کیف پول ها برای تولید و بدست آوردن کلیدهای مختلف ایجاد شده از یک ریشه یا بذر، توسعه یافته اند. در آنها نیازی به تولید تصادفی آدرس های مختلف همراه با کلید خصوصی همانند کیف پول های قدیمی نیست.

این نوع از کیف پول ها به گونه 32 BIP بوده و ساختاری درختی دارند. در این ساختار، یک کلید مهم و اصلی (خصوصی یا عمومی) دنباله ای از کلیدهای استخراج شده را ایجاد می کنند. از هر کدام از این کلیدهای استخراج شده دسته ای از کلیدهای دیگر استخراج می شوند.

در صورت در نظر گرفتن توالی به صورت یک خط نزولی، کلید خصوصی اصلی نقش پدر را داشته و کلیدهای تولید شده از آن در مرحله اول، دختران آن خواهد بود.

در ادامه و در مرحله بعد، کلیدهای تولید شده از این دختران، نوه های کلید خصوصی اصلی خواهند بود. این روند همین گونه ادامه خواهد یافت.

بیشتر بخوانید : 6 راه شناسایی کوین های تقلبی و اسکم ارز دیجیتال

کیف پول های HD از الگوریتم HMAC-SHA512 برای تولید هش استفاده می کنند. از این هش برای استخراج کلید خصوصی اصلی از یک بذر اولیه استفاده می شود.

سپس از کلید خصوصی اصلی، CMaster Public با استفاده از یک پروسه ریاضی تشکیل شده از ضرب های منحنی بیضوی نرمال بدست می آید.

همین گونه، از هش استخراج شده از الگوریتم، کد زنجیره ایجاد شده که اجازه تولید کلیدهای جدید استخراج شده از کلیدهای اصلی را می دهد.

در نتیجه، از کلید خصوصی اصلی، کلیدهای خصوصی (Xpriv) برای مدیریت آدرس ها و پول های موجود در آنها تولید می شوند.

همچنین از کلید عمومی اصلی، کلیدهای عمومی (Xpub) تولید شده که آدرس های آنها ایجاد شده، اما مدیریت نشده اند.

تمام اطلاعات تولید شده از ابتدای فرآیند یعنی از بذر اولیه تا این مرحله، از قابلیت بازیابی برخوردار خواهند بود. به همین طریق امکان دوباره ایجاد کردن کیف پول، در هر وسیله دیگر فقط با استفاده از بذر اولیه وجود خواهد داشت.

اهمیت کلید خصوصی اصلی

اهمیت کلید خصوصی اصلی

کف پول های HD از قابلیت بازیابی، صادر کردن و وارد کردن برخوردار هستند. همچنین امکان بازگشت به حالت اولیه، در بدترین حالت نیز وجود دارد.

این ویژگی ها به خاطر نوع پیاده سازی کیف پول های HD و ساختار نزولی آنها امکان پذیر شده است. Master Private Key عملکرد بسیار مهمی دارد. زیرا تمام مجموعه کلیدهای مورد نیاز برای مدیریت کیف پول به وسیله آن استخراج می شوند.

تمام اطلاعات در کیف پول های HD به طور سلسله مراتبی و قطعی از بذر و سپس از کلید خصوصی اصلی استخراج می شود. بنابراین امکان دوباره ایجاد کردن کامل کیف پول در هر کیف پول سازگار یا وسیله دیگری با استفاده از بذر وجو دارد.

قابلیت مهم دیگر این نوع کیف ها، امکان بازیابی نامحدود آنها است. این موضوع کاملا اثبات شده است. البته تمام وجوه ذخیره شده آنها نیز قابلیت بازیابی را دارند.

ساختار درختی کیف به گونه ای بوده که در آن Master Private Keyدر بالا قرار گرفته است. در ادامه از این کلید، تعداد نامحدودی کلیدهای خصوصی (Xpriv) به شکل نزولی استخراج می شوند.

بنابراین هر کدام از این کلیدهای خصوصی استخراج شده را می توان به سادگی با در اختیار داشتن Master Private Key بازیابی کرد.

این پروسه به طور معکوس قابل اجرا نخواهد بود. یعنی عملیات بازیابی از طریق کلید خصوصی ثانویه امکان پذیر نیست.

شناسایی کلیدهای خصوصی اصلی و کلیدهای استخراج شده از آنها

شناسایی کلیدهای خصوصی اصلی و کلیدهای استخراج شده از آنها

ساختار نزولی کیف پول HD به طور نامحدود بوده و امکان ادامه آن تا میزان دلخواه وجود دارد. هر کلید استخراج شده از کلید خصوصی اصلی، قابلیت تولید 4 بیلیون کلید دیگر را دارد.

هر کدام از این کلیدها هم قابلیت تولید 4 بیلیون کلید دیگر را خواهند داشت. در نتیجه شاهد حضور بی نهایت زیرشاخه (فرزند) خواهیم بود.

بنابراین برای تشخیص کلیدهای اصلی و کلیدهای استخراج شده، می توان از یک مسیر توصیفی استفاده کرد.

در این مسیر هر سطح از فرزندان جدا شده به وسیله یک بار (/) نشان داده خواهد شد. این کار پیمایش و مرور در ساختار کیف پول را تسهیل می کند.

برای مثال، تمام کلیدهای خصوصی ثانویه استخراج شده از کلید خصوصی اصلی، که با حرف m شروع شده را می توان به شکل /… / m / x / and / z و مطابق با سطح فرزندی آنها نشان داد.

به همین صورت اولین کلید خصوصی ثانویه (دختر) استخراج شده از کلید خصوصی اصلی (پدر)، به صورت m / 0 نمایش داده می شود.

در ادامه کلید خصوصی استخراج شده از کلید ثانویه (نوه دختری)، در مسیر به صورت m / 0 / 1 نشان داده می شود.

تمام شاخه های پایینی کلید خصوصی اصلی با استفاده از همین پارامتر نشان داده می شوند. این مسیر از چپ به راست خوانده شده و تا رسیدن به کلید خصوصی اصلی ادامه می یابد.

کاربرد کلیدهای خصوصی استخراج شده (Xpriv)

از کلیدهای خصوصی استخراج شده از کلید خصوصی اصلی، برای ایجاد کلیدهای عمومی آدرس های کیف پول استفاده می شود.

همچنین برای امضا و تایید تراکنش های درخواستی کاربر برای پول های موجود در آدرس های آن، می توان از این کلیدها استفاده کرد.

این کلیدهای خصوصی را نمی توان از دیگر کلیدهای خصوصی تولید شده تصادفی متمایز کرد. زیرا حالت یا رتبه نزولی تولید آنها خارج از کیف پول قابل مشاهده نیست. از طرفی عملکرد آنها دقیقا مشابه عملکرد کلید خصوصی عادی است.

لطفا نظرات و دیدگاه های خود را در بخش دیدگاه ها با ما به اشتراک بگذارید.

واکنش شما چیست؟
0پسندیدن0نپسندیدن0دوست داشتنی0خنده دار
0 0 امتیاز
امتیازدهی
عضویت
اعلان برای
guest

0 دیدگاه ها
نظردهی درون متنی
نمایش همه دیدگاه ها